1. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 2. Ansámbel nepravidelného divadla / Kremnické divadlo v podzemí
 3. Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
 4. Bábkové divadlo v Košiciach
 5. Bábkové divadlo Žilina
 6. BOD.Y / bees-R
 7. Bratislavské bábkové divadlo
 8. Debris Company, Bratislava
 9. Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava
 10. Divadelný kabinet východňara, Prešov
 11. Divadelný súbor oProti
 12. Divadlo a.ha, Bratislava
 13. Divadlo Actor pod Vežou, Košice
 14. Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
 15. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
 16. Divadlo Aréna, Bratislava
 17. Divadlo ARTEATRO, Bratislava
 18. Divadlo Astorka Korzo '90, Bratislava
 19. Divadlo GUnaGU, Bratislava
 20. Divadlo Jána Palárika v Trnave
 21. Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
 22. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
 23. Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves
 24. Divadlo Lab VŠMU Bratislava
 25. Divadlo Ludus, kreatívne centrum mladých Bratislava
 26. Divadlo Malá scéna STU, Bratislava
 27. Divadlo Na PERÓNE, Košice
 28. Divadlo Non.Garde, Bratislava
 29. Divadlo Nová scéna, Bratislava
 30. Divadlo NUDE, Bratislava
 31. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave
 32. Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava
 33. Divadlo PIKI, Pezinok
 34. Divadlo Pôtoň, Bátovce
 35. Divadlo Romathan, Košice
 36. Divadlo SkRAT, Bratislava
 37. Divadlo STOKA, Bratislava
 38. Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
 39. Divadlo Thália Színház, Košice
 40. Divadlo Úsmev, Bratislava
 41. Divadlo v podpalubí, Bratislava
 42. Divadlo Viola, Prešov
 43. Divadlo West, Bratislava
 44. elledanse, Bratislava
 45. Jókaiho divadlo, Komárno
 46. Letné Shakespearovské slávnosti, Bratislava
 47. Malá scéna
 48. Med a prach
 49. Medzinárodné divadlo Meteorit, Bratislava
 50. Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
 51. Mestské divadlo Actores Rožňava
 52. Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava
 53. Mestské divadlo Žilina
 54. Nezávislé profesionálne zoskupenia
 55. Nové divadlo v Nitre
 56. Odivo, Banská Bystrica
 57. Otvorená opera
 58. Petra Fornayová
 59. Prešovské národné divadlo
 60. Prešporské divadlo, Bratislava
 61. Radošinské naivné divadlo, Bratislava
 62. Sláva Daubnerová / Divadlo P.A.T., Bratislava
 63. Slovenské divadlo tanca, Bratislava
 64. Slovenské komorné divadlo, Martin
 65. Slovenské národné divadlo, Bratislava (balet)
 66. Slovenské národné divadlo, Bratislava (činohra)
 67. Slovenské národné divadlo, Bratislava (opera)
 68. Spišské divadlo Spišská Nová Ves
 69. Stanica Žilina-Záriečie
 70. Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra
 71. Staromestské divadlo Košice
 72. Štátna opera, Banská Bystrica
 73. Štátne divadlo Košice (balet)
 74. Štátne divadlo Košice (činohra)
 75. Štátne divadlo Košice (opera)
 76. Štúdio 12, Bratislava
 77. Štúdio L+S, Bratislava
 78. Teatro Colorato, Bratislava
 79. Teátro Neline, Budmerice
 80. Teatro Tatro, Nitra
 81. Teatro Wüstenrot, Bratislava
 82. Ticho a spol., Bratislava
 83. Vysoká škola múzických umení v Bratislave