1. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 2. Ansámbel nepravidelného divadla / Kremnické divadlo v podzemí
 3. Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
 4. Bábkové divadlo v Košiciach
 5. Bábkové divadlo Žilina
 6. BOD.Y / bees-R
 7. Bratislavské bábkové divadlo
 8. Debris Company, Bratislava
 9. Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava
 10. Divadelný kabinet východňara, Prešov
 11. Divadelný súbor oProti
 12. Divadlo a.ha, Bratislava
 13. Divadlo Actor pod Vežou, Košice
 14. Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
 15. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
 16. Divadlo Aréna, Bratislava
 17. Divadlo ARTEATRO, Bratislava
 18. Divadlo Astorka Korzo '90, Bratislava
 19. Divadlo GUnaGU, Bratislava
 20. Divadlo Jána Palárika v Trnave
 21. Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
 22. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
 23. Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves
 24. Divadlo Lab VŠMU Bratislava
 25. Divadlo Ludus, kreatívne centrum mladých Bratislava
 26. Divadlo Malá scéna STU, Bratislava
 27. Divadlo Na PERÓNE, Košice
 28. Divadlo Non.Garde, Bratislava
 29. Divadlo Nová scéna, Bratislava
 30. Divadlo NUDE, Bratislava
 31. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave
 32. Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava
 33. Divadlo PIKI, Pezinok
 34. Divadlo Pôtoň, Bátovce
 35. Divadlo Romathan, Košice
 36. Divadlo SkRAT, Bratislava
 37. Divadlo STOKA, Bratislava
 38. Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
 39. Divadlo Thália Színház, Košice
 40. Divadlo Úsmev, Bratislava
 41. Divadlo v podpalubí, Bratislava
 42. Divadlo West, Bratislava
 43. elledanse, Bratislava
 44. Jókaiho divadlo, Komárno
 45. Letné Shakespearovské slávnosti, Bratislava
 46. Malá scéna
 47. Med a prach
 48. Medzinárodné divadlo Meteorit, Bratislava
 49. Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
 50. Mestské divadlo Actores Rožňava
 51. Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava
 52. Mestské divadlo Žilina
 53. Nezávislé profesionálne zoskupenia
 54. Nové divadlo v Nitre
 55. Odivo, Banská Bystrica
 56. Otvorená opera
 57. Petra Fornayová
 58. Prešovské národné divadlo
 59. Prešporské divadlo, Bratislava
 60. Radošinské naivné divadlo, Bratislava
 61. Sláva Daubnerová / Divadlo P.A.T., Bratislava
 62. Slovenské divadlo tanca, Bratislava
 63. Slovenské komorné divadlo, Martin
 64. Slovenské národné divadlo, Bratislava (balet)
 65. Slovenské národné divadlo, Bratislava (činohra)
 66. Slovenské národné divadlo, Bratislava (opera)
 67. Spišské divadlo Spišská Nová Ves
 68. Stanica Žilina-Záriečie
 69. Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra
 70. Staromestské divadlo Košice
 71. Štátna opera, Banská Bystrica
 72. Štátne divadlo Košice (balet)
 73. Štátne divadlo Košice (činohra)
 74. Štátne divadlo Košice (opera)
 75. Štúdio 12, Bratislava
 76. Štúdio L+S, Bratislava
 77. Teatro Colorato, Bratislava
 78. Teátro Neline, Budmerice
 79. Teatro Tatro, Nitra
 80. Teatro Wüstenrot, Bratislava
 81. Ticho a spol., Bratislava
 82. Viola centrum pre umenie, Prešov
 83. Vysoká škola múzických umení v Bratislave