1. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 2. Ansámbel nepravidelného divadla / Kremnické divadlo v podzemí
 3. Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
 4. Bábkové divadlo v Košiciach
 5. Bábkové divadlo Žilina
 6. Batyskaf
 7. BOD.Y / bees-R
 8. Bratislavské bábkové divadlo
 9. D´epog
 10. Debris Company, Bratislava
 11. Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava
 12. Divadelné centrum
 13. Divadelné centrum Martin
 14. Divadelný kabinet východňara, Prešov
 15. Divadelný súbor oProti
 16. Divadlo a.ha, Bratislava
 17. Divadlo Actor pod Vežou, Košice
 18. Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
 19. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
 20. Divadlo Aréna, Bratislava
 21. Divadlo ARTEATRO, Bratislava
 22. Divadlo Astorka Korzo '90, Bratislava
 23. Divadlo GUnaGU, Bratislava
 24. Divadlo Jána Palárika v Trnave
 25. Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
 26. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
 27. Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves
 28. Divadlo Lab VŠMU Bratislava
 29. Divadlo Ludus, kreatívne centrum mladých Bratislava
 30. Divadlo Malá scéna STU, Bratislava
 31. Divadlo Na PERÓNE, Košice
 32. Divadlo Non.Garde, Bratislava
 33. Divadlo Nová scéna, Bratislava
 34. Divadlo NUDE, Bratislava
 35. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave
 36. Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava
 37. Divadlo PIKI, Pezinok
 38. Divadlo Pôtoň, Bátovce
 39. Divadlo Romathan, Košice
 40. Divadlo SkRAT, Bratislava
 41. Divadlo STOKA, Bratislava
 42. Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
 43. Divadlo Thália Színház, Košice
 44. Divadlo Úsmev, Bratislava
 45. Divadlo v podpalubí, Bratislava
 46. Divadlo Viola, Prešov
 47. Divadlo West, Bratislava
 48. Dom Kultúry Zrkadlový háj
 49. elledanse, Bratislava
 50. Jedným dychom
 51. Jókaiho divadlo, Komárno
 52. Letné Shakespearovské slávnosti, Bratislava
 53. Malá scéna
 54. Med a prach
 55. Medzinárodné divadlo Meteorit, Bratislava
 56. Mestské divadlá pražské
 57. Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
 58. Mestské divadlo Actores Rožňava
 59. Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava
 60. Mestské divadlo Žilina
 61. Národné divadlo Košice (činohra)
 62. Nezávislé profesionálne zoskupenia
 63. Nové divadlo v Nitre
 64. O divadle inak
 65. Odivo, Banská Bystrica
 66. Otvorená opera
 67. P*AKT
 68. Petra Fornayová
 69. Prešovské národné divadlo
 70. Prešporské divadlo, Bratislava
 71. Radošinské naivné divadlo, Bratislava
 72. Sláva Daubnerová / Divadlo P.A.T., Bratislava
 73. Slovenské divadlo tanca, Bratislava
 74. Slovenské komorné divadlo, Martin
 75. Slovenské národné divadlo, Bratislava (balet)
 76. Slovenské národné divadlo, Bratislava (činohra)
 77. Slovenské národné divadlo, Bratislava (opera)
 78. Slzy Janka Borodáča
 79. Spišské divadlo Spišská Nová Ves
 80. Stanica Žilina-Záriečie
 81. Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra
 82. Staromestské divadlo Košice
 83. Štátna opera, Banská Bystrica
 84. Štátne divadlo Košice (balet)
 85. Štátne divadlo Košice (činohra)
 86. Štátne divadlo Košice (opera)
 87. Štúdio 12, Bratislava
 88. Štúdio A2, Nové župné divadlo
 89. Štúdio L+S, Bratislava
 90. Tabačka Kulturfabrik v Košiciach
 91. Teatro Colorato, Bratislava
 92. Teátro Neline, Budmerice
 93. Teatro Tatro, Nitra
 94. Teatro Wüstenrot, Bratislava
 95. Ticho a spol., Bratislava
 96. Uhol_92
 97. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 98. Zet-divadlo Zeleneč