1. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 2. Ansámbel nepravidelného divadla / Kremnické divadlo v podzemí
 3. Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
 4. Bábkové divadlo v Košiciach
 5. Bábkové divadlo Žilina
 6. Batyskaf
 7. BOD.Y / bees-R
 8. Bratislavské bábkové divadlo
 9. Debris Company, Bratislava
 10. Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava
 11. Divadelný kabinet východňara, Prešov
 12. Divadelný súbor oProti
 13. Divadlo a.ha, Bratislava
 14. Divadlo Actor pod Vežou, Košice
 15. Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
 16. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
 17. Divadlo Aréna, Bratislava
 18. Divadlo ARTEATRO, Bratislava
 19. Divadlo Astorka Korzo '90, Bratislava
 20. Divadlo GUnaGU, Bratislava
 21. Divadlo Jána Palárika v Trnave
 22. Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
 23. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
 24. Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves
 25. Divadlo Lab VŠMU Bratislava
 26. Divadlo Ludus, kreatívne centrum mladých Bratislava
 27. Divadlo Malá scéna STU, Bratislava
 28. Divadlo Na PERÓNE, Košice
 29. Divadlo Non.Garde, Bratislava
 30. Divadlo Nová scéna, Bratislava
 31. Divadlo NUDE, Bratislava
 32. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave
 33. Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava
 34. Divadlo PIKI, Pezinok
 35. Divadlo Pôtoň, Bátovce
 36. Divadlo Romathan, Košice
 37. Divadlo SkRAT, Bratislava
 38. Divadlo STOKA, Bratislava
 39. Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
 40. Divadlo Thália Színház, Košice
 41. Divadlo Úsmev, Bratislava
 42. Divadlo v podpalubí, Bratislava
 43. Divadlo Viola, Prešov
 44. Divadlo West, Bratislava
 45. elledanse, Bratislava
 46. Jedným dychom
 47. Jókaiho divadlo, Komárno
 48. Letné Shakespearovské slávnosti, Bratislava
 49. Malá scéna
 50. Med a prach
 51. Medzinárodné divadlo Meteorit, Bratislava
 52. Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
 53. Mestské divadlo Actores Rožňava
 54. Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava
 55. Mestské divadlo Žilina
 56. Nezávislé profesionálne zoskupenia
 57. Nové divadlo v Nitre
 58. Odivo, Banská Bystrica
 59. Otvorená opera
 60. Petra Fornayová
 61. Prešovské národné divadlo
 62. Prešporské divadlo, Bratislava
 63. Radošinské naivné divadlo, Bratislava
 64. Sláva Daubnerová / Divadlo P.A.T., Bratislava
 65. Slovenské divadlo tanca, Bratislava
 66. Slovenské komorné divadlo, Martin
 67. Slovenské národné divadlo, Bratislava (balet)
 68. Slovenské národné divadlo, Bratislava (činohra)
 69. Slovenské národné divadlo, Bratislava (opera)
 70. Spišské divadlo Spišská Nová Ves
 71. Stanica Žilina-Záriečie
 72. Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra
 73. Staromestské divadlo Košice
 74. Štátna opera, Banská Bystrica
 75. Štátne divadlo Košice (balet)
 76. Štátne divadlo Košice (činohra)
 77. Štátne divadlo Košice (opera)
 78. Štúdio 12, Bratislava
 79. Štúdio A2, Nové župné divadlo
 80. Štúdio L+S, Bratislava
 81. Teatro Colorato, Bratislava
 82. Teátro Neline, Budmerice
 83. Teatro Tatro, Nitra
 84. Teatro Wüstenrot, Bratislava
 85. Ticho a spol., Bratislava
 86. Vysoká škola múzických umení v Bratislave