1. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 2. Ansámbel nepravidelného divadla / Kremnické divadlo v podzemí
 3. Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
 4. Bábkové divadlo v Košiciach
 5. Bábkové divadlo Žilina
 6. BOD.Y / bees-R
 7. Bratislavské bábkové divadlo
 8. Debris Company, Bratislava
 9. Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava
 10. Divadelný kabinet východňara, Prešov
 11. Divadelný súbor oProti
 12. Divadlo a.ha, Bratislava
 13. Divadlo Actor pod Vežou, Košice
 14. Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
 15. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
 16. Divadlo Aréna, Bratislava
 17. Divadlo ARTEATRO, Bratislava
 18. Divadlo Astorka Korzo '90, Bratislava
 19. Divadlo GUnaGU, Bratislava
 20. Divadlo Jána Palárika v Trnave
 21. Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
 22. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
 23. Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves
 24. Divadlo Lab VŠMU Bratislava
 25. Divadlo Ludus, kreatívne centrum mladých Bratislava
 26. Divadlo Malá scéna STU, Bratislava
 27. Divadlo Na PERÓNE, Košice
 28. Divadlo Non.Garde, Bratislava
 29. Divadlo Nová scéna, Bratislava
 30. Divadlo NUDE, Bratislava
 31. Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava
 32. Divadlo PIKI, Pezinok
 33. Divadlo Pôtoň, Bátovce
 34. Divadlo Romathan, Košice
 35. Divadlo SkRAT, Bratislava
 36. Divadlo STOKA, Bratislava
 37. Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
 38. Divadlo Thália Színház, Košice
 39. Divadlo Úsmev, Bratislava
 40. Divadlo v podpalubí, Bratislava
 41. Divadlo West, Bratislava
 42. elledanse, Bratislava
 43. Jókaiho divadlo, Komárno
 44. Letné Shakespearovské slávnosti, Bratislava
 45. Med a prach
 46. Medzinárodné divadlo Meteorit, Bratislava
 47. Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
 48. Mestské divadlo Actores Rožňava
 49. Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava
 50. Mestské divadlo Žilina
 51. Nezávislé profesionálne zoskupenia
 52. Nové divadlo v Nitre
 53. Odivo, Banská Bystrica
 54. Otvorená opera
 55. Petra Fornayová
 56. Prešovské národné divadlo
 57. Prešporské divadlo, Bratislava
 58. Radošinské naivné divadlo, Bratislava
 59. Sláva Daubnerová / Divadlo P.A.T., Bratislava
 60. Slovenské divadlo tanca, Bratislava
 61. Slovenské komorné divadlo, Martin
 62. Slovenské národné divadlo, Bratislava (balet)
 63. Slovenské národné divadlo, Bratislava (činohra)
 64. Slovenské národné divadlo, Bratislava (opera)
 65. Spišské divadlo Spišská Nová Ves
 66. Stanica Žilina-Záriečie
 67. Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra
 68. Staromestské divadlo Košice
 69. Štátna opera, Banská Bystrica
 70. Štátne divadlo Košice (balet)
 71. Štátne divadlo Košice (činohra)
 72. Štátne divadlo Košice (opera)
 73. Štúdio 12, Bratislava
 74. Štúdio L+S, Bratislava
 75. Teatro Colorato, Bratislava
 76. Teátro Neline, Budmerice
 77. Teatro Tatro, Nitra
 78. Teatro Wüstenrot, Bratislava
 79. Ticho a spol., Bratislava
 80. Viola centrum pre umenie, Prešov
 81. Vysoká škola múzických umení v Bratislave