1. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 2. Ansámbel nepravidelného divadla / Kremnické divadlo v podzemí
 3. Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
 4. Bábkové divadlo v Košiciach
 5. Bábkové divadlo Žilina
 6. BOD.Y / bees-R
 7. Bratislavské bábkové divadlo
 8. Debris Company, Bratislava
 9. Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava
 10. Divadelný kabinet východňara, Prešov
 11. Divadelný súbor oProti
 12. Divadlo a.ha, Bratislava
 13. Divadlo Actor pod Vežou, Košice
 14. Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
 15. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
 16. Divadlo Aréna, Bratislava
 17. Divadlo ARTEATRO, Bratislava
 18. Divadlo Astorka Korzo '90, Bratislava
 19. Divadlo GUnaGU, Bratislava
 20. Divadlo Jána Palárika v Trnave
 21. Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
 22. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
 23. Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves
 24. Divadlo Ludus, kreatívne centrum mladých Bratislava
 25. Divadlo Malá scéna STU, Bratislava
 26. Divadlo Na PERÓNE, Košice
 27. Divadlo Non.Garde, Bratislava
 28. Divadlo Nová scéna, Bratislava
 29. Divadlo NUDE, Bratislava
 30. Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava
 31. Divadlo PIKI, Pezinok
 32. Divadlo Pôtoň, Bátovce
 33. Divadlo Romathan, Košice
 34. Divadlo SkRAT, Bratislava
 35. Divadlo STOKA, Bratislava
 36. Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
 37. Divadlo Thália Színház, Košice
 38. Divadlo Úsmev, Bratislava
 39. Divadlo v podpalubí, Bratislava
 40. Divadlo West, Bratislava
 41. elledanse, Bratislava
 42. Jókaiho divadlo, Komárno
 43. Letné Shakespearovské slávnosti, Bratislava
 44. Med a prach
 45. Medzinárodné divadlo Meteorit, Bratislava
 46. Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
 47. Mestské divadlo Actores Rožňava
 48. Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava
 49. Mestské divadlo Žilina
 50. Nezávislé profesionálne zoskupenia
 51. Nové divadlo v Nitre
 52. Odivo, Banská Bystrica
 53. Otvorená opera
 54. Petra Fornayová
 55. Prešovské národné divadlo
 56. Prešporské divadlo, Bratislava
 57. Radošinské naivné divadlo, Bratislava
 58. Sláva Daubnerová / Divadlo P.A.T., Bratislava
 59. Slovenské divadlo tanca, Bratislava
 60. Slovenské komorné divadlo, Martin
 61. Slovenské národné divadlo, Bratislava (balet)
 62. Slovenské národné divadlo, Bratislava (činohra)
 63. Slovenské národné divadlo, Bratislava (opera)
 64. Spišské divadlo Spišská Nová Ves
 65. Stanica Žilina-Záriečie
 66. Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra
 67. Staromestské divadlo Košice
 68. Štátna opera, Banská Bystrica
 69. Štátne divadlo Košice (balet)
 70. Štátne divadlo Košice (činohra)
 71. Štátne divadlo Košice (opera)
 72. Štúdio 12, Bratislava
 73. Štúdio L+S, Bratislava
 74. Teatro Colorato, Bratislava
 75. Teátro Neline, Budmerice
 76. Teatro Tatro, Nitra
 77. Teatro Wüstenrot, Bratislava
 78. Ticho a spol., Bratislava
 79. Viola centrum pre umenie, Prešov
 80. Vysoká škola múzických umení v Bratislave