Citácia:

ŠIMKOVÁ, Soňa. Oresteia bez vyššieho princípu aj bez občanov, alebo nevraždite si matky! : Aischylos: Oresteia. In Monitoring divadiel na Slovensku [online], 31. 12. 2012 [cit. YYYY-MM-DD]. Dostupné na: <http://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/oresteia-bez-vyssieho-principu-aj-bez-obcanov-alebo-nevrazdite-si-matky/>

V zozname použitej literatúry:

Oresteia bez vyššieho princípu aj bez občanov, alebo nevraždite si matky! : Aischylos: Oresteia. / Soňa Šimková. In: Monitoring divadiel na Slovensku [online]. – (31. 12. 2012). – Dostupné na: <http://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/oresteia-bez-vyssieho-principu-aj-bez-obcanov-alebo-nevrazdite-si-matky/>