Vydavateľ: Slovenské centrum AICT

Periodicita: projekt s priebežným pridávaním článkov

ISSN: 2454-0129

Zodpovedná redaktorka:

  • Michaela Mojžišová, predsedníčka o. z. SC AICT (od 2022)
  • Zuzana Uličianska, predsedníčka o.z. SC AICT (do 2021)

Odborné koordinátorky:

  • Diana Laciaková
  • Michaela Mojžišová

Odborná redaktorka:

  • Martina Vannayová (od 2018)
  • Martina Ulmanová (2012 – 2018)

Jazyková redaktorka:

  • Hana Rafčíková (od 2018)
  • Zuzana Andrejcová Ferusová (2012-2018)

PR:

  • Zuzana Timčíková (od 2022)
  • Martina Daubravová (Borodovčáková) (do 2021)

Kontakt: centrum.aict@gmail.com