(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

GÝČ SA TLAČÍ AJ NA KOMERČNE NEZAŤAŽENÉ TERITÓRIUM

Home/Recenzie / Monitoring divadiel/GÝČ SA TLAČÍ AJ NA KOMERČNE NEZAŤAŽENÉ TERITÓRIUM
Divadlo
InscenáciaMalá Morská víla. Hudobná feéria na motívy rozprávky H. Ch. Andersena
Premiéra15. júna 2007
Divadelná sezóna

Hudobná feéria na motívy rozprávky H. Ch. Andersena.
Realizačný scenár a réžia: Dušan Štauder, Texty songov: Zoro Laurinc, Dramaturgia: Jana Šturdíková, Hudba na motívy 9. symfónie A. Dvořáka: Rastislav Dubovský, Scéna: Roman Anderle, Bábky, kostýmy: Barbora Jakubková, Videoanimácia: Martin Hanschild, Choreografia: Šárka Ondrišová, Hudobná réžia a realizácia nahrávky: Rastislav Dubovský
Osoby a obsadenie:
Arkena: Janka Sovičová, Toru: Boris Bačík, Morský kráľ: Andrej Kováč, Čarodejnica: Margaréta Nosáľová, Princ: Ján Morávek a.h., Tanečík: Boris Bačík, Tanečníčka: Miriam Pavelková.
Animátori: Boris Bačík, Mirka Dudková, Jaroslava Hupková, Andrej Kováč, Róbert Laurinec, Ján Morávek, Margaréta Nosáľová, Miriam Pavelková
Premiéra: 15. 06. 2007, Bratislavské bábkové divadlo
Dnešný človek je atakovaný gýčom z každej strany. Vnucuje sa nám v obchodoch prostredníctvom veľkolepo zabaleného nič, valí sa na nás z komerčných médií, prezentujúcich celebrity – nápadne vyčesané a nápadne oblečené. Pod vonkajšou fasádou a hlučnosťou sa nachádza duchovná a intelektuálna prázdnota. V obchodných domoch, kde ide iba o peniaze má azda gýč svoje miesto, no jeho plíživosť vnímame čoraz častejšie aj v divadlách, a to nielen v muzikáloch, kam časť umelcov a časť publika zámerne nevkročí, ale prichádza už aj na komerčne nezaťažené a čisté teritórium akým je bábkové divadlo.
Inscenácia režírujúceho bábkoherca a umeleckého šéfa Bratislavského bábkového divadla Dušana Štaudera Malá morská víla je technicky náročným a výrazne sentimentálnym gýčom.
Je to škoda, lebo pri realizácii a každej repríze inscenácie tvorcovia nechávajú kus „kumštu“ – poctivo urobenú remeselnú prácu (napr. bábky, náročná animácia bábok v kombinácii čiernodivadelnej techniky a projekcie, samotná realizácia projekcie, obdivuhodná synchronizácia jednotlivých inscenačných zložiek ap.). Inscenácia je pre oko a naoko pôsobivá. Treba sa však prizrieť pod povrch, či azda nezostala inscenáciou vzťahovo a umelecky povrchnou.
Tu sa vnucuje otázka, či je možné urobiť technicky náročnú vizuálnu produkciu ohurujúcu svojimi vizuálnymi trikmi a zároveň dosiahnuť úprimnú javiskovú výpoveď, ktorej hlavným atribútom rovnako dôležitým ako vonkajšia vizuálna pôsobivosť je morálne posolstvo, odkaz, pravda .. i tá rozprávková.
Režisér inscenácie si za hlavné inscenačné prostriedky vybral efektnú „projekčnú“ scénografiu (scénický priestor je maľovaný a projektovaný na javisko a na časť priestorov v hľadisku – na jedno vysunuté projekčné plátno (zachytávajúce svetelné lúče komprimujúce obraz a bočné steny hľadiska) a magickú čiernodivadelnú techniku, ktorá dokáže vytvoriť obdivuhodné pôsobivé obrazy a majstrovsky využívať triky – kombinácia animovaných bábok a animovaných živých hercov s animovanou maľbou prináša skutočný a veľmi pôsobivý efekt…Herci sa vznášajú hore nohami a dolu hlavou akoby skutočne plávali v mori, okolo nich plávu morské koníky, farebné rybky naživo i počítačovo animované, a odkrýva sa prekrásny podmorský svet. Bábkoherci si naozaj zaslúžia obdiv za veľké animačné majstrovstvo ! Sú to: Boris Bačík, Mirka Dudková, Jaroslava Hupková, Andrej Kováč, Róbert Laurinec, Ján Morávek, Margaréta Nosáľová a Mirka Pavelková. Nemalú zásluhu tu mal zaiste i režisér Dušan Štauder, ktorý cíti hudbu a k hudobným dielam má vzťah. Realizoval už v tomto divadle Musorgského Obrázky z výstavy s názvom Finist. Naväzuje tak na tradíciu mnohých hudobných diel realizovaných v niekdajšom Štátnom bábkovom divadle. Čo je však v Bratislavskom bábkovom divadle, zdá sa, kardinálnym problémom je podceňovaná dramaturgia.
Známy filozofický Andersenov príbeh zakódovaný do rozprávky bol pritvrdým orieškom a Dušanovi Štauderovi tu chýbal dramaturg – citlivý poeta a nesentimentálny korektor, skúsená osobnosť, ktorá vie posúdiť i odhaliť prednosti či slabiny bábkarskej techniky, jednoducho oponent. Štauder si v tak technicky náročnom projekte nemohol ustrážiť všetko. Bol autorom realizačného scenára (čo to vlastne je realizačný scenár – technický scenár ???? Kto bol potom autorom dramatizácie príbehu a teda umeleckého scenára???), režisérom a zároveň umeleckým vedúcim. To všetko bolonáročné pre „jedno oko“ – jeden pohľad. Chýbal odstup, oponentúra či konfrontácia koncepcie, umeleckého názoru. Výtvarník scény Roman Anderle (scéna), Martin Hanschild a Združená stredná škola scénického výtvarníctva (videoanimácia) riešili otázky výtvarné a technické, bolo však potrebné oponovať dramatizáciu, stavbu príbehu a v konečnom dôsledku a najmä myšlienkovo – obsahový posun, ktorý nebol voči temer pietnej Andersenovej predlohe korektný. Zásah pripomína zvyky tradičných kočovných bábkarov, ktorí v 19. storočí hrávali Shakespearove tragédie so šťastným koncom…
Tak tomu bolo aj v Štauderovej Malej morskej víle –„ základnú filozofickú otázku“ malej morskej víly kam vlastne patrí, či do sveta pod morom, ktorý je síce krásny a nekonečný ale bez lásky studený alebo do pozemského sveta, ktorý pozná lásku ale zároveň aj krutosť, réžia (Dušan Štauder) a dramaturgia (Jana Šturdíková) vyriešili rovnako schematicky ako stavbu celého príbehu – malá morská víla Arkena sa nezmení na morskú penu lebo princ ju – nevediac súvislosti – odmietne, ale šťastne sa vydá za princa, ktorý sa stal nielen pozemským, ale aj podmorským kráľom(!) Príbeh v bratislavskom divadle sa zúžil na veľkolepo ilustrovaný a sentimentálny gýčik.
V schematicky napísanom texte menšieho rozsahu a v schematicky postavenom príbehu herci ani veľa priestoru na zmysluplné herectvo nemali. I to málo textu nesie v sebe relatívne veľkú dávku patetizmu.
Skutočný priestor pre hercov sa zúžil na ilustrovanie deja a dominantnými sa stali vizuálne efekty podporované hudbou. Predstaviteľka malej morskej víly Jana Sovičová sa síce veľmi snažila o dôveryhodné a pravdivé herectvo, niekedy však až priveľmi nad rámec prirodzenosti. Dávka patetizmu sa objavovala práve v jej herectve. Predstaviteľ princa Ján Morávek a.h. pôsobil strnulo a nevyhol sa klišé. Pri troche zlomyseľnosti mal divák pocit, že sa nachádza na jednom z baletov Bélu Bartóka, ak to nebol režijný zámer. Ďalší herci pôsobili vo svojich podmorských kreáciách sviežo a živo, najmä Tanečník Boris Bačík, Tanečníčka Mirka Pavelková či stále herecky výrazná, presvedčivá a flexibilná Margaréta Nosáľová.
Malá morská víla je technicky náročná inscenácia, dokonca je v prvom pláne aj efektná, no pôsobí chladne a nepresvedčivo, pretože forma pohltila obsah.

Ida Hledíková je divadelná kritička a teatrologička. Venuje sa výskumu bábkového divadla, prekladá odbornú divadelnú literatúru najmä z poľského jazyka, zúčastňuje sa na divadelných, televíznych a filmových festivaloch ako členka poroty, v súčasnosti pôsobí na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Uverejnené: 15. júna 2007Kategórie: Recenzie / Monitoring divadiel

Recenzentka: Ida Hledíková

Ida Hledíková je divadelná kritička a teatrologička. Venuje sa výskumu bábkového divadla, prekladá odbornú divadelnú literatúru najmä z poľského jazyka, zúčastňuje sa na divadelných, televíznych a filmových festivaloch ako členka poroty, v súčasnosti pôsobí na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Posledné recenzie

Zanechajte komentár

Ida Hledíková je divadelná kritička a teatrologička. Venuje sa výskumu bábkového divadla, prekladá odbornú divadelnú literatúru najmä z poľského jazyka, zúčastňuje sa na divadelných, televíznych a filmových festivaloch ako členka poroty, v súčasnosti pôsobí na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Go to Top