(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

KYLIÁN V BRATISLAVE

Divadlo
Premiéra2. októbra 2007
Divadelná sezóna

Dátum 2. október 2007, sa vďaka novému vedeniu Baletu SND, zapíše do histórie tanečného umenia na Slovensku ako deň, v ktorom sme mali možnosť po prvýkrát privítať na pôde Slovenska jeden z najznámejších a najprestížnejších súborov na svete, Nederlands Dans Theater (NDT), ktorý viedol od r. 1978 a aj v súčasnosti umelecky formuje ako stály choreograf českého pôvodu Jiří Kylián, umelecká osobnosť svetového významu. Počas jeho pôsobenia v NDT sa mu podarilo vytvoriť originálnu organizačnú štruktúru súboru, okrem NDT I. rozšíril súbor o skupinu tanečníkov nad štyridsať rokov NDT III., a skupinu mladých tanečníkov NDT II., pričom každá skupina mala svoj charakteristický repertoár.V Bratislave sme mali možnosť vidieť NDT II., čiže malú skupinu mladých tanečníkov od 17 do 22 rokov. Predstavili sa komponovaným večerom zloženým z troch Kyliánových choreografii, “Sleepless”, “Chapeau” a “27´52”, prezentujúce jeho tvorbu po roku 2000. Prvá a tretia časť večera mali komorný charakter, boli vytvorené každá pre šiestich tanečníkov a predstavovali nielen diapazón pohybových možností ľudského tela v priestore a čase, ale svojím obsahom išli viac do hĺbky, podstaty, bytia, bol to určitý filozofický pohľad tvorcu na niektoré otázky existencie. V centre pozornosti bol čistý, vyabstrahovaný pohyb, zbavený všetkých pohybových aj scénických okrás, potvrdzujúci dávnu pravdu, že v jednoduchosti je krása.
Hudba Dirka Haubricha vytvorená podľa W.A. Mozarta v ”Sleepless” a nová kompozícia na dve témy z G. Mahlera v “27´52”, bola v duchovnom spojení s dianím na javisku. Druhá časť večera patrila choreografii vytvorenej pri príležitosti osláv 25. výročia nastúpenia Holandskej kráľovny Beatrix na trón. Choreografia “Chapeau” / klobúk/, pre dvanásť tanečníkov bola venovaná kráľovnej, ktorej záľuba v nosení klobúkov je všeobecne známa. Efektné kostýmy všetkých tanečníkov/ muži aj ženy mali zlaté sukne/a klobúky na hlavách tanečníc, vytvorené podľa kráľovninej kolekcie, zaujali predovšetkým zrakové orgány. Autorom minimalistických scén ku všetkým trom choreografiám bol J. Kylián, kostýmov Joke Visser a významovo funkčného svetelného dizajnu Kees Tjebbes.
K tomu, aby myšlienkovo náročné choreografie mohli byť tlmočené prostredníctvom pohybu, sú potrební vynikajúci, všestranne disponovaní tanečníci. J. Kylián takých v súbore má, ich ovládanie pohybového aparátu veľakrát divákom až vyrážalo dych.
Výnimočnosť osobnosti J. Kyliána, genialita jeho tvorby spočíva v jeho schopnosti ísť s dobou, hľadať nové inšpirácie, nové výrazové prostriedky, nebáť sa experimentovať, jednoducho byť stále in. Možnosť vidieť retro z jeho choreografickej tvorby by mohlo byť učebnicou dejín choreografie konca 20. a začiatku 21. storočia. Dúfajme, že budeme mať ešte možnosť sa stretnúť s týmto výnimočným umelcom a jeho tvorbou na Slovensku.

Dagmar Hubová absolvovala pedagogiku tanca na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zaoberá sa didaktikou a teóriou klasického tanca, prekladá a recenzuje odbornú literatúru. Od roku 1965 pedagogicky pôsobí na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, v súčasnosti vedie Katedru tanečnej tvorby a publikuje hodnotenia baletných inscenácií v dennej a odbornej tlači.

Uverejnené: 2. októbra 2007Kategórie: Recenzie / Monitoring divadiel

Recenzentka: Dagmar Hubová

Dagmar Hubová absolvovala pedagogiku tanca na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zaoberá sa didaktikou a teóriou klasického tanca, prekladá a recenzuje odbornú literatúru. Od roku 1965 pedagogicky pôsobí na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, v súčasnosti vedie Katedru tanečnej tvorby a publikuje hodnotenia baletných inscenácií v dennej a odbornej tlači.

Posledné recenzie

Zanechajte komentár

Dagmar Hubová absolvovala pedagogiku tanca na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zaoberá sa didaktikou a teóriou klasického tanca, prekladá a recenzuje odbornú literatúru. Od roku 1965 pedagogicky pôsobí na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, v súčasnosti vedie Katedru tanečnej tvorby a publikuje hodnotenia baletných inscenácií v dennej a odbornej tlači.

Go to Top