(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Avatar photo

Dagmar Hubová

Dagmar Hubová absolvovala pedagogiku tanca na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zaoberá sa didaktikou a teóriou klasického tanca, prekladá a recenzuje odbornú literatúru. Od roku 1965 pedagogicky pôsobí na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, v súčasnosti vedie Katedru tanečnej tvorby a publikuje hodnotenia baletných inscenácií v dennej a odbornej tlači.

Odysseus

V pomerne krátkom čase po premiére Pavlíčkovho Malého princa pripravil Balet SND svoju druhú premiéru v sezóne 2011/12, ktorou bol Odysseus. Opäť išlo o autorské predstavenie tentokrát skladateľa Michaela Kocába a režiséra a choreografa Ondreja Šotha, ktorí spolupracovali aj na pôvodnom projekte Odyssea, vytvoreného v r. 1986 pre pražskú Laternu Magiku. Súčasnú bratislavskú premiéru Odyssea tvoril stabilný realizačný team O. Šotha. Libreto Zuzana Mistríková a Ondrej Šoth, dramaturgia Z. Mistríková, scéna Juraj Fábry, kostýmy Andrej Suchanov, film Vasyl Sevastyanov.

Made in Slovakia

Pod týmto titulom sa prezentoval večer súčasnej choreografickej tvorby, ktorý bol poslednou premiérou Baletu SND v sezóne 2010/11 a súčasne aj prvou premiérou Baletu SND na čele s novým riaditeľom Andrejom Suchanovom, výborným tanečníkom, sólistom, návrhárom kostýmov a v poslednom roku aj povereným riaditeľom košického baletu. Premiéry sa konali 25. a 26. júna 2011 v Historickej budove SND. Názov predstavenia pripomenul návštevníkom minuloročnú záverečnú baletnú premiéru Made in Canada, ktorá sa odohrala s mesačným rozdielom presne pred rokom (22. a 23. mája 2010) za dramatických okolností spojených s výmenou vtedajšieho vedenia Baletu SND.

Eugen Onegin

Druhou premiérou Baletu SND v sezóne 2010/2011 bola baletná dráma v dvoch dejstvách „ONEGIN“, ktorej autorom choreografie, réžie a koncepcie hudobnej dramaturgie je Vasilij Medvedev, autorom libreta Valerij Modestov, scénu a kostýmy navrhol Peter Čanecký, predstavenie hudobne naštudoval a dirigoval Peter Feranec a. h. Premiéry sa konali 18. a 19. februára v novej budove SND, Sála opery a baletu.

Harlekyniáda

„Harlekyniáda“ je názov prvej premiéry Košického baletu v sezóne 2010/2011, ktorou súčasne prezentuje svoju dramaturgickú líniu jeho nové vedenie, na čele ktorého je od záveru minulej sezóny Andrej Suchanov. Ako autori hudby k predstaveniu sú v bulletine uvedení Wolfgang Amadeus Mozart, Giocchino Antonio Rossini a Ludwig Minkus.

Giselle

Pre svoju prvú premiéru v sezóne 2010/2011 si nové vedenie Baletu SND vybralo jedno z najstarších a najpôvabnejších diel klasickej baletnej literatúry, dedičstvo vrcholného romantizmu, balet Adolpha Charlesa Adama „Giselle“. Je prvou premiérou baletného súboru pod vedením Vlastimila Harapesa, ktorý sa na konci sezóny 2009/2010 stal po M. Radačovskom novým riaditeľom Baletu SND. Súčasne sa touto premiérou bratislavskému obecenstvu predstavil aj nový generálny riaditeľ SND – O. Šoth, spolulibretista, režisér a spoluchoreograf tohto predstavenia. Na balete ďalej spolupracovali Z. Mistríková (libreto, dramaturgia), J.Kubánka, N. Horečná, M. Novikov, L. Zhytnyková (choreografia), J. Fábry (scéna), A. Suchanov (kostýmy) S. Jegorov (film) a M. Leginus (hudobné naštudovanie). Premiéry sa konali 5. a 6. novembra 2010 v novej budove SND v Sále opery a baletu. Inscenáciu jej tvorcovia venovali pamiatke divadelného dramaturga, teoretika, historika, vysokoškolského pedagóga a predovšetkým milovníka slovenského divadla – Janka Jaborníka.

MADE IN CANADA

Druhou premiérou Baletu SND v jubilejnej 90. sezóne, na začiatku ktorej sa baletný súbor predstavil pôvodným baletom z domácej tvorby – Everestom p. Hammela, je baletný večer Made in Canada, ktorý sa skladá z dvoch častí: „Pätnásť heterosexuálnych duet“ a „Štyri ročné obdobia“. Titul Made in Canada je príznačný pre dramaturgiu baletu SND, ktorá sa okrem domácej tvorby orientuje často na importovanú kanadskú baletnú tvorbu. Diváci tak mali možnosť po F. Naultovi (detský balet Luskáčik) poznať tvorbu ďalšieho významného kanadského umelca J. Kudelku, ktorý je choreografom obidvoch častí večera.

E V E R E S T

Balet SND zahájil svoju 90. divadelnú sezónu svetovou premiérou hudobno-tanečného divadla EVEREST“, ktoré je dielom slovenských tvorcov P. Hammela (hudba), M. Kleisa (námet), P. Lančariča (libreto a réžia), M. Radačovského (choreografia), M. Hollého (scéna), J. Hurtigovej (kostýmy), V. Slivku (texty piesní), A. Balca (fotografie) a spolu s P. Lančaričom aj video a L. Čechoviča (strih). Premiéry sa konali 5. a 6. novembra 2009 v Sále opery a baletu novej budovy SND.

Go to Top