(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Skončil sa prvý rok projektu monitoring teatrologickej literatúry

Home/Recenzie / Monitoring teatrologickej literatúry/Skončil sa prvý rok projektu monitoring teatrologickej literatúry

Projekt Monitoring slovenskej teatrologickej literatúry vytvoril jedinečný priestor pre odbornú kritickú reflexiu pôvodných slovenských teatrologických publikácií, ktoré vznikli v rokoch 2018 – 2021. Jeho výstupmi bolo 14 odborných recenzií/kritických štúdií od 12-tich odborníkov a odborníčok v oblasti teatrológie, literárnej vedy a jazykovedy. Rozsah recenzií je unikátny: 4 – 15 normostrán, každá prešla dvoma kolami odborných a jazykových korektúr. V slovenskom kultúrnom kontexte tak vznikol jedinečný priestor pre literárno-divadelnú recenzistiku. Recenzované boli výnimočné publikácie o dejinách slovenského divadla (Dejiny slovenského divadla II., Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla, Bábky na česko-slovenskej medzi), o výnimočných divadelných osobnostiach zo Slovenska i zahraničia (M. Lasica/M. Ormandík: V krátkosti, Po/doby Petra Karvaša, Horák – Polák : Hovory o divadle, Max Reinhardt a Bratislava, Divadlo prekračuje hranice Chéreau – Mnouchkine – Wilson), o významných divadelných zoskupeniach (Debris Company, Blaho Uhlár a Disk), o dramatických textoch a jej kontextoch (Green drama, Umelecký obraz ľudského znevýhodnenia v dráme pre deti a mládež : 1850 – 2020), o zborníkoch z teatrologických konferencií (Témy na okraji záujmu) a tiež jediný slovenský divadelný slovník (Slovník divadelných profesionalizmov). V prípade niektorých publikácií ide o ich jedinú odbornú reflexiu.

Ďalším výstupom Monitoringu teatrologickej literatúry je logo projektu a nová webová stránka, ktorá konceptualizuje reflexiu divadelného diania na Slovensku – vidíme na nej zároveň výstupy divadelnej kritiky (Monitoring divadiel) i divadelnej teórie a histórie (Monitoring teatrologickej literatúry), ktoré vo vzájomných interakciách vytvárajú divadelnovedný kontext.

Monitoring teatrologickej literatury logo

Projekt Monitoring teatrologickej literatúry podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner.

Fond na podporu umenia

Jeho koordinátorkou bola Diana Laciaková.

V prípade, že sa združeniu podarí získať ďalšie finančné prostriedky, bude v projekte pokračovať.

Diana Laciaková žije v Bratislave a v Prešove. Absolvovala štúdium estetiky, slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2012). Počas štúdia získala štipendium na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a na Akadémii múzických umení v Prahe (2009/2010). V rokoch 2012 – 2018 pôsobila ako interná vedecká ašpirantka v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
V rokoch 2017 – 2018 pôsobila v Divadelnom ústave v Bratislave. Od roku 2006 pracuje pre Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov – Akademický Prešov. Od roku 2018 je členkou výboru Slovenského centra AICT a kooordinátorkou projektu Monitoring divadiel na Slovensku. Od roku 2023 je šéfredaktorkou online platformy pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes javisko.sk.
Zameriava sa na témy súčasného slovenského divadla, alternatívneho divadla, dokumentárneho divadla, divadla a estetiky/filozofie/sociológie. Zaoberá sa tiež rozhlasovou dramatickou tvorbou, divadlom poézie, umeleckým prednesom a fenoménom študentského a ochotníckeho divadla.
Spolupracuje so Slovenským rozhlasom RTVS, regionálnymi osvetovými centrami a ďalšími kultúrnymi a pedagogickými inštitúciami. Venuje sa lektorskej a porotcovskej činnosti a tiež jazykovej redakcii umeleckých a odborných textov.

Uverejnené: 31. mája 2022Kategórie: Recenzie / Monitoring teatrologickej literatúry

Recenzentka: Diana Laciaková

Diana Laciaková žije v Bratislave a v Prešove. Absolvovala štúdium estetiky, slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2012). Počas štúdia získala štipendium na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a na Akadémii múzických umení v Prahe (2009/2010). V rokoch 2012 – 2018 pôsobila ako interná vedecká ašpirantka v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V rokoch 2017 – 2018 pôsobila v Divadelnom ústave v Bratislave. Od roku 2006 pracuje pre Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov – Akademický Prešov. Od roku 2018 je členkou výboru Slovenského centra AICT a kooordinátorkou projektu Monitoring divadiel na Slovensku. Od roku 2023 je šéfredaktorkou online platformy pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes javisko.sk. Zameriava sa na témy súčasného slovenského divadla, alternatívneho divadla, dokumentárneho divadla, divadla a estetiky/filozofie/sociológie. Zaoberá sa tiež rozhlasovou dramatickou tvorbou, divadlom poézie, umeleckým prednesom a fenoménom študentského a ochotníckeho divadla. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom RTVS, regionálnymi osvetovými centrami a ďalšími kultúrnymi a pedagogickými inštitúciami. Venuje sa lektorskej a porotcovskej činnosti a tiež jazykovej redakcii umeleckých a odborných textov.

Posledné rezencie

Zanechajte komentár

Diana Laciaková žije v Bratislave a v Prešove. Absolvovala štúdium estetiky, slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2012). Počas štúdia získala štipendium na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a na Akadémii múzických umení v Prahe (2009/2010). V rokoch 2012 – 2018 pôsobila ako interná vedecká ašpirantka v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
V rokoch 2017 – 2018 pôsobila v Divadelnom ústave v Bratislave. Od roku 2006 pracuje pre Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov – Akademický Prešov. Od roku 2018 je členkou výboru Slovenského centra AICT a kooordinátorkou projektu Monitoring divadiel na Slovensku. Od roku 2023 je šéfredaktorkou online platformy pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes javisko.sk.
Zameriava sa na témy súčasného slovenského divadla, alternatívneho divadla, dokumentárneho divadla, divadla a estetiky/filozofie/sociológie. Zaoberá sa tiež rozhlasovou dramatickou tvorbou, divadlom poézie, umeleckým prednesom a fenoménom študentského a ochotníckeho divadla.
Spolupracuje so Slovenským rozhlasom RTVS, regionálnymi osvetovými centrami a ďalšími kultúrnymi a pedagogickými inštitúciami. Venuje sa lektorskej a porotcovskej činnosti a tiež jazykovej redakcii umeleckých a odborných textov.

Go to Top