(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Avatar photo

Miroslav Zwiefelhofer

Miro Zwiefelhofer absolvoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Bol členom rady pre zahraničné divadlo festivalu Divadelná Nitra, členom dramaturgickej rady festivalu Nová dráma a ako porotca sa zúčastňuje prehliadok ochotníckeho divadla, ktoré sú súčasťou festivalu Scénická žatva. Venuje sa recenzistike, kritiky uverejňuje v napríklad v časopise Kód – konkrétne o divadle a v Rádiu_FM.

Príbeh generácie, ktorá nestála len na tribúnach

V dňoch 17. 11 – 22. 11 sa v multikultúrnom priestore Stanica Záriečie uskutočnil festival Memory kontrol. Festival ukončila premiéra inscenácie POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA MLADEJ GENERÁCIE, ktorej domovskou scénou je práve priestor žilinskej stanice. Z hľadiska štruktúry tvoria príbeh tri hlavné časti. Prvá má pomerne všeobecný charakter, no výrazne v nej badať znaky typické pre tvorbu Jána Šimka, ktorý je režisérom a zároveň autorom textovej predlohy.

Svadba, ako ju všetci poznáme

K paradoxom ľudskej existencie patrí skutočnosť, že zdanlivo najjednoduchšie pojmy, s ktorými sa jedinec dennodenne stretáva, sa charakterizujú najťažšie. Jedným z takýchto slov je svadba. Samozrejme je možné využiť formálnu charakteristiku, ktorá sa vyučuje na základných školách v rámci Náuky o spoločnosti, či citovať zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine. Ak by sme však použili logiku dieťaťa, ktorá mu velí na každé neznáme slovo reagovať otázkou – A prečo? – uvedené charakteristiky sobáša by boli len začiatkom niekoľkodňového vysvetľovania.

Dokonalá lúpež

Komédia Dokonalá lúpež britského dramatika Joa Ortona pri svojej prvej premiére v roku 1965 (Divadlo West nesprávne uvádza vo svojich materiáloch rok 1964, keď bola hra napísaná) v jednom z cambridgských divadiel vzbudila značné pobúrenie tak u laického, ako i odborného publika. Aj touto skutočnosťou sa snaží divadlo West prilákať divákov do svojho hľadiska na predstavenia tejto konverzačnej komédie s prvkami čierneho humoru.

Go to Top